Sprzątanie Świata 2019
Dodane przez Katarzyna Cybulska dnia 06/10/2019

23 września uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata. Dzień ten rozpoczęliśmy od poranka ekologicznego na holu szkoły. Wspólnie obejrzeliśmy filmy n.t. segregacji odpadów oraz sposobów dbania o środowisko. Obydwa filmy przypomniały zgromadzonym znane już zasady segregacji śmieci i zagadnienie recyklingu oraz codzienne sposoby dbania o środowisko jak np. dokręcanie kapiącego kranu, gaszenie światła w pustych pomieszczeniach.

Następnie pani H. Czaja i J. Chabowska zapoznały uczniów z zasadami tegorocznej zbiórki śmieci w okolicy, polegającej na segregacji zebranych „fantów” do odpowiednio oznaczonych worków. Każdy uczeń otrzymał ulotkę , która miała pomóc w odpowiedniej selekcji nieczystości.

Tak przygotowani w sprzęt – worki i rękawiczki oraz odpowiednią wiedzę ruszyliśmy w teren. Młodzież i dzieci chętnie zaangażowały się w przedsięwzięcie. Oni już wiedzą, że przyroda jest naszym wspólnym dobrem i należy dbać o jej czystość – najlepiej nie śmiecąc.Rozszerzona zawartość newsa