Plan lekcji online na Teams
Dodane przez Katarzyna Cybulska dnia 07/05/2020

Plan lekcji online, które odbywają się na Microsoft Teams:

  • Plan dla klasy 4
  • Plan dla klasy 5
  • Plan dla klasy 6
  • Plan dla klasy 7
  • Plan dla klasy 8

    Plan lekcji obowiązuje w czasie obowiązku nauki na odległość.
    Pozostałe przedmioty realizowane są według planu w e-dzienniku. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć przekazywane za pośrednictwem e-dziennika poprzez "Zadania domowe."